Parkinson therapeut

Parkfit-therapeut en mensen met de ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson is een hersenziekte die zich kenmerkt door een tekort aan dopamine. Door dit tekort gaan de hersenkernen die betrokken zijn bij de centrale bewegingen slechter functioneren. Bekende klachten zijn het beven (tremoren), de stijve spieren waardoor het moeilijk is om bewegingen te beginnen, de trage bewegingen en een gebogen houding. Op termijn ontstaan meestal moeilijkheden met lopen en dagelijkse bezigheden, zoals omdraaien in bed. Ook kunt u last krijgen van depressies, geheugenstoornissen of concentratieproblemen.

Een fysiotherapeut die geschoold is tot Parkinson-therapeut begeleidt mensen met de ziekte van Parkinson. De behandeling is erop gericht de kwaliteit van leven te verbeteren door verbeteren of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens bewegen.
Samen met u zal de therapeut het behandelplan opstellen waarin de behandeldoelen zullen worden opgenomen.
Specifieke aandachtsgebieden hierbij zijn:
– bevorderen van veiligheid en zelfstandigheid in de uitvoering van activiteiten
– preventie van vallen
– preventie van decubitus (doorligplekken)
– bevorderen van inzicht in stoornissen in functie en beperkingen in activiteiten, voornamelijk op het gebied van houding en beweging.

Voor meer informatie over Parkinson kunt u kijken op de onderstaande websites.
www.parkinson.nl
www.defysiotherapeut.com
www.parkinson-vereniging.nl