Geriatrie therapeut

Als bewegen niet meer vanzelfsprekend is.

Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen af? Is overeind komen moeilijk en raakt uw evenwicht wel eens verstoord? Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe.
De geriatriefysiotherapeut biedt uitkomst!

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij/zij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, operatie, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.

De geriatriefysiotherapeut gaat samen met u aan de slag om uw lichamelijk functioneren te verbeteren en verdere achteruitgang te voorkomen. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen.

  • De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of stoel.
  • De geriatriefysiotherapeut kan u helpen te leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator.
  • De geriatriefysiotherapeut kan u informatie geven over valpreventie.
  • De geriatriefysiotherapeut begeleidt u verder wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
  • De geriatriefysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en voorlichting over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de mogelijke behandeling en begeleiding, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met uw gezinsleden, andere zorgverleners en een eventuele mantelzorger.

Rechtstreeks naar de geriatriefysiotherapeut of fysiotherapie aan huis?

Zonder verwijzing van een arts kunt u naar de geriatriefysiotherapeut. Als u hierover meer wil weten kijk dan op de officiële site van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) www.fysiotherapie.nl Als u niet mobiel bent, dan kunt u ook aan huis worden behandeld.

Kijk voor meer informatie ook eens op de onderstaande websites
www.defysiotherapeut.com
www.nvfgnet.nl